Help! my brother is a troll
/Hjælp! Min bror er en trold

If nobody notices you, you will replaced by a Troll

A busy Copenhagen family moves to the small remote island of Bornholm. Mom and Dad want to start a hotel. 11-year-old Ellinor is warned that the building is placed on troll-land, where trolls in the old days is said to have replaced unbaptized infants with troll-cubs when ever the parents were inattentive. Ellinor doesn't believe it until she senses that something is wrong with older brother Boris. Mom and Dad say it's because he's a teenager. But when Ellinor sees him eating a bird and discovers that he has a tail, she knows that it is not her brother, but a changeling - a replaced troll-kid. Before Elinor can convince her parents, she herself is replaced and ends up in the Troll-World, a cold and lonely place. Now she must find her brother and together they must fight against a series of underearthly creatures and convince their parents that they have been replaced by trolls before they can return to their own world.

Hvis ingen bemærker dig, bliver du skiftet ud med en trold
En fortravlet københavnerfamilie flytter til Bornholm. Mor og far vil starte et hotel. 11-årige Ellinor advares om at bygningen ligger på troldeland, hvor trolde i gamle dage skiftede udøbte spædbørn ud med troldeunger, når forældrene var uopmærksomme.
Ellinor tror ikke på det, før hun fornemmer, at noget er galt med storebroren Boris. Mor og Far siger, at det er fordi han er teenager. Men da Ellinor ser ham æde en fugl og opdager at han har en hale, ved hun, at det ikke er hendes bror, men en skifting - et forbyttet troldebarn.
Før Elinor kan overbevise sine forældre, bliver hun selv skiftet og havner i troldeverden, et koldt og ensomt sted. Nu skal hun finde sin bror og sammen skal de kæmpe mod en række underjordiske sagnvæsner og overbevise og forældrene om, at de er blevet forbyttet, før de kan vende tilbage til deres egen verden.


You may also like

Back to Top