Oswald the Monkey / Aben Osvald
Creator:  Egon Matthiesen, Peter Hausner
Narrator/Singer: Povl Dissing
Music: Pierre Dørge's Jungle Orchestra
Genre:  children's jungle jazz opera
Target:  4 - 8
Format: 2d limited animated short, 14 minutes
Produced by:  Tiny Film ApS as a production service for Magic Hour Films
Classic Children's Jungle Jazz Opera with Povl Dissing and Pierre Dørge
Logline:
Oswald and his monkey chums leap from tree to tree, chattering away in the sunshine. Life would be wonderful indeed but for the big, bad ape constantly on their backs. One day Oswald has had enough. He says "No!" In a colourful explosion of swaying monkeys and creeping vines accompanied by a jazzy soundtrack, the monkeys' tale is narrated by a singing troubadour.
Osvald og hans abevenner springer rundt i træerne og pludrer og sludrer, mens solen skinner på dem. Ja, de kunne sagtens have det godt, hvis bare den store gale hanabe ikke tyranniserede dem. Men en dag får Osvald nok og siger "Nej!". I en farveeksplosion af gyngende aber og slyngende planter - ledsaget af jazzet musik - fortælles historien om Osvald af en syngende troubadour.

You may also like

Back to Top